skala centora
Zdrowie

Zastosowanie skali Centora

Jeżeli cierpimy na ostrą infekcję gardła, wówczas do ustalenia przyczyny bardzo często używa się skali Centora. W zależności od tego ile punktów uzyska się w tej skali, można ustalić czy zakażenie zostało wywołane przez bakterie, wirusy, czy też paciorkowce. Dzięki tej skali znacznie racjonalniej można zalecić stosowanie antybiotyków, które często w Polsce są nadużywane przez lekarzy.

Co określa skala Centora?

Za pomocą skali Centora można określić, co jest faktyczną przyczyną zapalenia gardła, na które cierpimy. Można szybciej określić, czy infekcję wywołała angina, wirusy, bakterie, a także czy należy podawać w celu leczenia antybiotyki.

 

Najczęściej na podstawie badania klinicznego nie możemy postawić prawidłowej i jednoznacznej diagnozy. Tym samym bardzo ważne staje się zastosowanie skali Centora. Zaleca ona, że jeżeli liczba punktów uzyska 4, wówczas należy wdrożyć w leczeniu silniejsze środki, na przykład antybiotyki.

Najwięcej w skali Centora można uzyskać 5 punktów. Jeżeli taki jest nasz wynik świadczy o tym, że w grę wchodzi podanie antybiotyku.

Warto mieć na uwadze, że skalą badania nie objęte są dzieci, które nie ukończyły trzeciego roku życia.