Praca

Nadal zauważalne różnice w wypłatach

Starzenie się naszego społeczeństwa będzie zmniejszać ilość bezrobotnych jak również poprawiać kondycję na naszym rynku pracy. Odrobiliśmy dużą ilość straty do zamożniejszych państw zachodnich, jeśli chodzi o przeciętną krajową pensję. Różnica jeszcze jednakże jest wysoka.